shopping cart
 • Interiérové ​​osvětlení
  Lustry a závěsná svítidla
  Lustry a závěsná svítidla
  Stropní svítidla
  Stropní svítidla
  Stolní lampy
  Stolní lampy
  Stojící lampy
  Stojící lampy
  Bodová světla
  Bodová světla
  Nástěnná svítidla
  Nástěnná svítidla
  Stropní ventilátory
  Stropní ventilátory
  Orientační světla
  Orientační světla
  Svítidla nad zrcadlo
  Svítidla nad zrcadlo
  Podhledová svítidla
  Podhledová svítidla
  Světla na dálkové ovládání
  Světla na dálkové ovládání
  Lištová svítidla
  Lištová svítidla
 • Venkovní svítidla
  Venkovní osvětlení domu
  Venkovní osvětlení domu
  Solární venkovní osvětlení
  Solární venkovní osvětlení
  Vnější bodová světla
  Vnější bodová světla
  Venkovní nástěnná svítidla
  Venkovní nástěnná svítidla
  Venkovní stropní svítidla
  Venkovní stropní svítidla
  Venkovní světla se senzorem
  Venkovní světla se senzorem
  Venkovní lampy
  Venkovní lampy
  Reflektory
  Reflektory
  Venkovní pochozí svítidla
  Venkovní pochozí svítidla
  Venkovní orientační svítidla
  Venkovní orientační svítidla
  Venkovní lustry a závěsná svítidla
  Venkovní lustry a závěsná svítidla
  Venkovní podhledové osvětlení
  Venkovní podhledové osvětlení
  Venkovní stolní osvětlení
  Venkovní stolní osvětlení
 • Rozdělení podle místnosti
  Svítidla do kuchyně
  Svítidla do kuchyně
  Svítidla do obývacího pokoje
  Svítidla do obývacího pokoje
  Svítidla do ložnice
  Svítidla do ložnice
  Svítidla do dětského pokoje
  Svítidla do dětského pokoje
  Svítidla do koupelny
  Svítidla do koupelny
  Svítidla do chodby
  Svítidla do chodby
  Svítidla na schodiště
  Svítidla na schodiště
  Svítidla do zahrady a terasu
  Svítidla do zahrady a terasu
 • Zrcadla
 • Lamely
 • Dekorace
  Zelené stěny
  Zelené stěny
  Visící rostliny
  Visící rostliny
  Umelé kvety
  Umelé kvety
  Kinety
  Kinety
Doprava zdarma Při nákupu nad 1000 Kč.
arrow left

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

V této části naleznete aktuální a úplné obchodní podmínky pro internetový obchod www.elusia.cz.

Před registrací si je prosím pečlivě přečtěte (budete na ně upozorněni i během registrace). Podmínky prodeje a reklamace společnosti Elusia (PDF).


Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, nejlépe v nepoškozeném obalu. Doporučujeme zboží pojistit, abyste předešli případným problémům spojeným s poškozením zboží během přepravy.

POZOR! V případě, že nakupujete zboží v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, nejste spotřebitelem (uvedení IČ, DIČ,… v dokladu o koupi), nevztahuje se na vás občanský zákoník, ale obchodní zákoník, který nestanoví právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy musí být vyplněn a zaslán na e-mailovou adresu reklamace@elusia.cz

Formulář na odstoupení od zmluvy (docx)

Na co je třeba myslet?

 • Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku nejpozději do 24 hodin od doručení! V případě poškození je nutné sepsat s kurýrem zápis o poškození a při reklamaci se řídit podmínkami kurýrní společnosti. Později zjištěné vady takto poškozeného zboží může zákazník reklamovat pouze v případě, že prokáže, že zboží mělo reklamované vady již v době převzetí od přepravce. Doporučujeme poškozené zboží nepřebírat!
 • K některým našim svítidlům dodáváme také startovací balíček žárovek nebo zářivek, abyste si mohli naše svítidla užívat okamžitě. Zářivky (žárovky) slouží pouze pro demonstrační účely, nejsou zahrnuty v ceně a naše společnost na ně neposkytuje záruku.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ELUSIA s.r.o. respektuje vaše právo na soukromí, a proto s vašimi osobními údaji zachází profesionálně a citlivě. V souladu s nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - zkráceně "GDPR") a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, jsme přijali veškerá nezbytná opatření k bezpečnému uložení Vašich osobních údajů, které nám poskytujete.

Základní informace

Provozovatel:

ELUSIA CZ s.r.o.
Sázavská 2032/30
120 00 Praha 2
IČO: 02946173
DIČ: CZ02946173
264134010 / 0300 CZK
Tel.:      210 012 013
e-mail:  info@elusia.cz

Zprostredkovatel:

Doručovatelské a kurýrní služby:

TOP Trans s.r.o.
SPS s.r.o.
PPL s.r.o.

Pracovníci kurýrní společnosti mohou při doručování - přebírání zboží - požadovat osobní údaje - číslo průkazu totožnosti.

Zpracovatel ekonomické agendy:            

2K CENSUS Ostrava s.r.o. (IČ: 08036845)

Účel zpracování osobních údajů:

 • vytvoření elektronické objednávky a odeslání potvrzení objednávky - zpracování objednávky
 • informování o stavu objednávky
 • evidence objednávek pro případné řešení stížností
 • vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem
 • doručení zboží

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště (ulice, poštovní směrovací číslo, PSČ, město, stát)
 • doručovací adresa (ulice, poštovní směrovací číslo, PSČ, město, stát)
 • telefonní číslo
 • e-mail

Naše společnost (správce) shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění povinností, které zákazník od správce očekává objednáním zboží. Jedná se o osobní údaje, které jsou nezbytné k uzavření kupní smlouvy, k informování o stavu objednávky a k zajištění dodání zboží. Bez poskytnutí těchto údajů nelze přijatou objednávku vyřídit. V souladu s obecným nařízením o ochraně fyzických osob spolu se zákonem 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, je zákazník (subjekt údajů) povinen vyplnit všechny požadované údaje pravdivě.
Při registraci máte možnost udělit nám souhlas se zařazením Vaší e-mailové adresy do naší e-mailové databáze, abychom Vám mohli zasílat informace o našem zboží, službách a novinkách na webu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, stačí své rozhodnutí oznámit písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adresu: %mailparties.
Správce přijímá veškerá nezbytná opatření k zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů.
K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby správce a zpracovatelů, které jsou povinny nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými v bezpečnostní směrnici a ve smlouvě se zpracovatelem.
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.
Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil, společnost zlikviduje. V případě, že předmětem zpracování jsou osobní údaje obsažené v úředních dokumentech, může subjekt údajů

Zpřístupnění a zveřejnění osobních údajů

Naše společnost shromážděné osobní údaje nijak nezveřejňuje ani nezveřejňuje!

Práva a povinnosti subjektu údajů

Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědom toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami uloženy na serverech.
Subjekt údajů je povinen poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje a je rovněž povinen informovat naši společnost v případě jejich změny.
Údaje uvedené v registračním formuláři, jakož i údaje o nákupech subjektu údajů jsou zpracovávány po celou dobu registrace v e-shopu.
Subjekt údajů má právo podle obecného nařízení o ochraně fyzických osob spolu se zákonem 18/2018 Sb. :

 • na základě písemné žádosti požádat správce o potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • požadovat informace o tom, jak jsou její osobní údaje zpracovávány
 • požadovat informace o zdroji, ze kterého správce získal její osobní údaje.
 • požádat o seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • požadovat opravu nebo výmaz svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • požadovat likvidaci svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení právních předpisů
 • požadovat blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů
 • vznést na základě písemné žádosti námitku proti zpracování - použití - zpřístupnění svých osobních údajů a požadovat jejich likvidaci v případě, že jsou tyto údaje zpracovávány a používány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu

Veškeré oprávněné žádosti subjektu údajů se vyřizují a subjekt údajů je o nich informován do 30 dnů od jejich obdržení. Subjekt údajů může svá práva uplatnit e-mailem, písemně nebo osobně na adrese společnosti.
Pokud si přejete zrušit svou registraci na našich webových stránkách, stačí své rozhodnutí oznámit písemně e-mailem na adresu: %mailparties. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud v posledních 24 měsících nebyla učiněna žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Naše společnost je povinna uchovávat účetní a jiné doklady související se zpracováním objednávky v souladu se zákonem č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové službě po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby budou údaje zlikvidovány.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, obraťte se na naši společnost na výše uvedených kontaktech.